Number of the records: 1  

Insolvenční řízení. Žaloba pro zmatečnost. Státní zastupitelství

 1. Title statementInsolvenční řízení. Žaloba pro zmatečnost. Státní zastupitelství. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 29 ICdo 69/2017
  AnnotationStátní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, není oprávněno k podání žaloby pro zmatečnost podle § 229 odst. 1 písm. e) o. s. ř. proti rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku vydanému na základě insolvenčního návrhu dlužníka, ani proti rozhodnutí o povolení reorganizace dlužníka. Odkaz na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. III. ÚS 3799/15.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 10, s. 646-650
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3799/15
  Insolvenční řízení
  Žaloba pro zmatečnost
  Insolvence
  Státní zastupitelství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1