Number of the records: 1  

Akciová společnost. Akcie na jméno. Veřejná dražba dobrovolná

 1. Title statementAkciová společnost. Akcie na jméno. Veřejná dražba dobrovolná. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1045/2019
  AnnotationV dobrovolné veřejné dražbě akcií na jméno, jejichž převoditelnost je omezena, se vydražitelem může stát toliko osoba, která prokáže, že splňuje požadavky určené stanovami společnosti pro nabytí akcií. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 3504/11, usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 718/06, usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. II. ÚS 1589/11.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 10, s. 622-625
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3504/11
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 718/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1589/11
  Akciové společnosti
  Akcie
  Veřejná dobrovolná dražba
  Veřejná dražba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.