Number of the records: 1  

Bezdůvodné obohacení, incidenční spory, náklady řízení

 1. Title statementBezdůvodné obohacení, incidenční spory, náklady řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sen. zn. 29 ICdo 48/2020
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 2234/10; nález Ústavního soudu ze dne 24. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2588/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 721/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2766/18; nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2012, sp. zn. III. ÚS 3122/09.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 10, s. 1686-1702
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2234/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2588/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 721/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2766/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 989/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3122/09
  Bezdůvodné obohacení
  Incidenční spory
  Náklady řízení
  Insolvenční řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.