Number of the records: 1  

Oddlužení, přechodná (intertemporální) ustanovení, zpětná účinnost právních předpisů

 1. Title statementOddlužení, přechodná (intertemporální) ustanovení, zpětná účinnost právních předpisů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2020, sen. zn. 29 NSČR 170/2018
  AnnotationNa oddlužení schválené do 30. 6. 2017 nelze aplikovat § 418 odst. 4 a 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 1. 7. 2017. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1555-1562
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Oddlužení
  Přechodná ustanovení
  Retroaktivita právních předpisů
  Insolvenční zákon
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1