Number of the records: 1  

Ochrana osobnosti

 1. Title statementOchrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1712/2018
  AnnotationDohoda zdravotnického zařízení a syna zemřelé o dočasném uložení těla zemřelé ve zdravotnickém zařízení, uzavřená před 1. lednem 2014, není sama o sobě neplatná pro rozpor se zákonem. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1437-1449
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Ochrana osobnosti
  Lidské ostatky
  Neplatnost smlouvy
  Neplatnost právních úkonů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1