Number of the records: 1  

Otevřená justice jako prostředek posilování důvěry veřejnosti v soudní moc

 1. Main entry-name Stádník, Jakub, (author)
  Title statementOtevřená justice jako prostředek posilování důvěry veřejnosti v soudní moc
  AnnotationAutor si klade za cíl ověřit, zda otevřená justice skutečně funguje jako prostředek posilování důvěry veřejnosti v soudní moc. Dále se zamýšlí nad tím, zda otevřenou justici vůbec potřebujeme. Argumenty získává analýzou celosvětových jevů a příkladů z mezinárodní praxe, které mohou posloužit jako inspirace i pro konkrétní změny v České republice. Popis aktuální situace české justice je nejvýznamnější částí článku. Hledá příklady konkrétních způsobů, jak českou justici otevřít a přibližuje jejich výhody i rizika. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 722/05; nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2020, sp. zn. II. ÚS 4054/19; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/17.
  In Soudce. - Roč. 22, (2020), č. 9, s. 14-25
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 722/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 950/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4054/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/17
  Otevřená justice
  Důvěryhodnost justice
  Soudní moc
  Soudnictví
  Nezávislá justice
  Podjatost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1