Number of the records: 1  

Ústavní soud České republiky: provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí

 1. Main entry-name Mazel, Filip, (author)
  Title statementÚstavní soud České republiky: provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí : nález Ústavního soudu České republiky z 1. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20
  Another responsib. Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  AnnotationProvádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu v civilním sporném řízení má nejblíže k provádění důkazu ohledáním, kterému se způsob vnímání a vyhodnocování jeho obsahu nejvíce podobá. Z toho důvodu je nutné, aby soud zaprotokoloval vše významné, co při přehrání videozáznamu vnímal svými smysly, a aby umožnil účastníkům řízení na to následně adekvátně procesně reagovat, a tím učinil své vnímání přezkoumatelným pro soudy vyšších stupňů. Jiný postup, zejména když rozhodující soud uvede své zjištění na základě promítnutí audiovizuálního záznamu až v odůvodnění svého rozhodnutí, má za následek pro strany překvapivé rozhodnutí. Soudy nesmí založit své rozhodnutí na skutkových zjištěních a právním posouzení, k nimž se strany během řízení nemohly vyjádřit a které znamenají zásadní obrat v řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1247/20; nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 233/17.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 23-24, s. 843-845
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1247/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 233/17
  Důkazní prostředky
  Zvukový záznam
  Obrazový záznam
  Audiovizuální záznam
  Důkaz audiovizuální nahrávkou
  Hodnocení důkazů
  Překvapivé rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1