Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho zrušení soudem

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: věcné břemeno k nástavbě či vestavbě svědčící bytovému družstvu a podmínky pro jeho zrušení soudem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 24. 6. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1101/2020
  AnnotationPřenechávání bytů v nástavbě či vestavbě, zatížené věcným břemenem ve prospěch družstva (§ 28d zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech), které jsou v nájmu členů družstva, k užívání dalším osobám (podnájem bytů), obzvláště opakované a současně krátkodobé, může být realizováno takovým způsobem, že vede k narušení poměrů v době a brání jeho řádnému užívání; v konkrétních podmínkách může vést k závěru o založení podmínek pro zrušení uvedeného věcného břemene za přiměřenou náhradu (§ 1299 odst. 2 ObčZ). V této souvislosti může být významné i nastolení konfliktních vztahů mezi účastníky, které znemožňují řádné užívání a údržbu domu. Při rozhodování o žalobě na zrušení tohoto věcného břemene soud přihlédne k oprávněným zájmům členů družstva, jimž svědčí právo byt užívat. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. I. ÚS 2163/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2096/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2008, sp. zn. I. ÚS 477/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 22, s. 798-800
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2163/18
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2096/15
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 477/05
  Družstevní byty
  Bytová družstva
  Věcná břemena
  Podnájem bytu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1