Number of the records: 1  

Zásah do integrity dítěte

 1. Main entry-name Grepl, Jan, (author)
  Title statementZásah do integrity dítěte
  AnnotationSubjekt a nikoli objekt právních vztahů - tak lze ve stručnosti charakterizovat snahu zákonodárce změnit optiku nahlížení na dítě v právním řádu. I přes implementaci Úmluvy o biomedicíně však zůstávají některé aspekty vztahu mezi dítětem a lékařem, poskytovatelem zdravotních služeb, nejasné. Lze se tak např. ptát, v jakých případech je dítě dostatečně způsobilé samostatně právně jednat vůči poskytovateli zdravotních služeb, a v jakých za ně musí jednat zákonný zástupce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 459/03.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 21, s. 733-736
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 459/03
  Práva dítěte
  Zásah do osobní integrity
  Zdravotní služby
  Poskytovatelé zdravotních služeb
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1