Number of the records: 1  

Zastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

 1. Main entry-name Nováková, Jana (author)
  Title statementZastavení exekuce pro její bezúspěšnost v kontextu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu
  AnnotationS rostoucím počtem zahájených exekucí roste také počet případů rozhodování o jejich zastavení - jedním ze zákonných důvodů stanovených v § 268 odst. 1 OSŘ je také zastavení exekuce pro nemajetnost povinného. Právní otázky, které v souvislosti s posouzením zastavení exekuce z důvodu její bezúspěšnosti vyvstávají si zaslouží pozornost akademické obce i právních praktiků. Z těchto důvodů autorka provádí analýzu aktuální rozhodovací činnosti vrcholných soudů v této oblasti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 365/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3542/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3670/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3313/19; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. I. ÚS 106/19; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 2312/15; nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 1994, sp. zn. IV. ÚS 23/93; nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 2156/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 2. 2020, sp. zn. I. ÚS 96/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 3873/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2019, sp. zn. III. ÚS 1301/19; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 365/19; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 9/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1441/18; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/08; nález Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 191/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 18, s. 617-622
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 365/19
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3542/19
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3670/17
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3313/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 106/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2312/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 23/93
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2156/18
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 96/20
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3873/17
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1301/19
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 365/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/15
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1441/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/08
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 191/18
  Exekuce
  Zastavení exekuce
  Nemajetnost
  Judikatura - soudy ČR
  Judikatura NS
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.