Number of the records: 1  

Expropriační titul jako jedna ze zákonných podmínek vyvlastnění

 1. Main entry-name Frumarová, Kateřina (author)
  Title statementExpropriační titul jako jedna ze zákonných podmínek vyvlastnění
  AnnotationAutorka se zabývá tzv. expropriačními tituly. Existence tohoto titulu je jednou z podmínek pro vyvlastnění. Autorka analyzuje, jak jsou v české úpravě respektovány podmínky pro jeho zakotvení, tj. zákonná forma, taxativnost a konkrétnost a jednoznačnost jeho formulace. Dále je charakterizován jejich smysl, obsah a rozsah. Věnuje se také tomu, jak je prokazován veřejný zájem na dosažení expropriačního titulu, který musí převážit nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Jde o jeden z nejsložitějších aspektů vyvlastňovacího řízení. Ve vztahu k výše uvedenému je poukázáno na problematické aspekty a nedostatky stávající úpravy, případně i praxe, a jsou formulovány návrhy de lege ferenda. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; nález Ústavního soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08; nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/2000; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 12/02; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 15 (2020), no. 1, s. 8-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 198/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02
  Vyvlastnění
  Expropriační titul
  Veřejný zájem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.