Number of the records: 1  

Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele

 1. Main entry-name Dvořáková, Veronika, (author)
  Title statementKam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele
  AnnotationAutorka se zaměřuje na tzv. oddlužovací novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. 6. 2019. V první části textu se zabývá institutem oddlužení a zásadními změnami, které přinesla oddlužovací novela. Dále se zaměřuje na postavení věřitele, na ochranu věřitele v závazkovém právním vztahu, a to s odkazem na základní právní zásady a principy. Institut oddlužení hodnotí jako zbraň v rukou dlužníků, kteří vědí, jak a kdy ji nejlépe využít. V závěru textu pak řeší otázku budoucího možného vývoje. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 2/19; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. I. ÚS 531/98.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 5, s. 29-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 531/98
  Oddlužení
  Insolvenční zákon
  Novelizace
  Dlužníci
  Věřitelé
  Ochrana věřitelů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1