Number of the records: 1  

ÚS k výši odškodnění za neúmyslné usmrcení

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS k výši odškodnění za neúmyslné usmrcení
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020, sp. zn. IV. ÚS 2706/19, vyžaduje ústavně konformní výklad § 2959 občanského zákoníku, upravující odčinění duševních útrap při usmrcení osoby blízké, aby obecné soudy aplikovaly kritéria vymezená judikaturou Nejvyššího soudu jen jako vodítko. Ústavní soud zasáhl ve prospěch provozovatele herny, který v roce 2017 neúmyslně usmrtil agresivního muže. Soud musí znovu stanovit odškodnění pro pozůstalé, původně nezvážil důkladně všechny okolnosti. Ústavní soud se zároveň obecněji vyslovil proti mechanickému výpočtu odškodnění nemajetkové újmy. Je nutné podle něj vždy zohlednit konkrétní okolnosti. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 2706/19.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 5, s. 14
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2706/19
  Usmrcení
  Neúmyslné usmrcení
  Osoba blízká
  Nemajetková újma
  Odškodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.