Number of the records: 1  

ÚS nevyhověl návrhu na zrušení zákona o významné tržní síle

 1. Main entry-name Rýdlová, Hana, (author)
  Title statementÚS nevyhověl návrhu na zrušení zákona o významné tržní síle
  AnnotationPodle nálezu Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16, zůstává zákon o významné tržní síle v platnosti; Ústavní soud zrušil jen jedno ustanovení. Zákon chrání dodavatele potravin před nekalými praktikami obchodních řetězců. Zrušení celého zákona, případně některých jeho částí, navrhly soudu dvě skupiny senátorů, kteří normu označili za diskriminační. Neplní podle nich svůj účel. Soud zrušil jen jednu z podmínek stanovených pro náležitosti smluv mezi odběrateli s významnou tržní silou a jejich dodavateli. Podle zákona musely smlouvy obsahovat také výši veškerých peněžních plnění dodavatele, jejichž objem nesměl překročit tři procenta z ročních tržeb dodavatele za potraviny dodané danému odběrateli. Šlo typicky o platby za reklamní a propagační služby, logistiku nebo za vyhodnocování a reportování prodejnosti a obrátkovosti zboží prodávaného odběratelem. Ustanovení podle soudu nutilo smluvní strany k ohraničení celkového plnění pevnou částkou, jejíž maximální výši ale nelze předem určit. Ustanovení tak bylo v rozporu s právem podnikat. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 30/16.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 5, s. 14
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 30/16
  Zákon o významné tržní síle
  Dodavatel
  Nekalé obchodní praktiky
  Smluvní podmínky
  Smlouvy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1