Number of the records: 1  

Ústavní soud se vyjádřil ke lhůtě pro doplnění blanketní stížnosti

 1. Title statementÚstavní soud se vyjádřil ke lhůtě pro doplnění blanketní stížnosti
  AnnotationPodle Ústavního soudu musí soudy umožnit dodatečné odůvodnění blanketní stížnosti, jinak porušují právo stěžovatelů na spravedlivý proces. Případ se týkal muže, kterému okresní soud uložil za zanedbání povinné výživy trest obecně prospěšných prací a povinnost nahradit dlužné výživné. Na návrh Probační a mediační služby později tento trest přeměnil na nepodmíněný trest odnětí svobody, pro jehož výkon se stěžovatel zařazuje do věznice s ostrahou. Muž proti tomu podal stížnost ke Krajskému soudu. Ten však stížnost zamítl s odůvodněním, že stěžovatel napadl usnesení okresního soudu pouze blanketní stížností, kterou blíže nezdůvodnil. Ústavní soud ale takové zamítnutí označil za nepřípustné. "Pokud soud obhájce neinformoval, že jeho záměr prodloužit si lhůtu pro odůvodnění blanketní stížnosti neakceptuje a jasně mu neurčil termín, dokdy musí odůvodnění doplnit, byl povinen mu umožnit, aby odůvodnění stížnosti doplnil v jím požadované lhůtě", argumentuje soudce zpravodaj David Uhlíř. Nic na tom nemění ani fakt, že lhůta, kterou určil obhájce, by soudu připadala matoucí anebo byla nepřiměřeně dlouhá. Krajský soud tak o stížnosti bude muset rozhodnout znovu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2020, sp. zn. I. ÚS 3955/19.
  In Právní rádce. - Roč. 28, (2020), č. 5, s. 49
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3955/19
  Blanketní stížnost
  Odůvodnění
  Lhůty
  Lhůta k podání stížnosti
  Vyživovací povinnost
  Výživné
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.