Number of the records: 1  

Problematika lege artis ve světle medicínského práva

 1. Main entry-name Tietz, Adam, (author)
  Title statementProblematika lege artis ve světle medicínského práva
  AnnotationPojem lege artis představuje do jisté míry nejasný pojem, který je značně ovlivněn soudní praxí českých soudů. Autor nejprve přibližuje vymezení samotného pojmu a jeho ukotvení v právním řádu. Následně rozebírá základní aspekty tohoto pojmu a přibližuje problematiku postavení znaleckého dokazování a zdravotnické dokumentace ve světle lege artis. V závěru článku se autor zabývá odpovědnostní stránkou věci, a to jak z pohledu soukromého, tak i veřejného práva. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 2121/07; nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3500/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 12. 2019, sp. zn. III. ÚS 27/19.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 5, s. 6-14
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2253/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2121/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3500/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 27/19
  Medicínské právo
  Lege artis
  Non lege artis
  Znalci
  Znalecký posudek
  Odpovědnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.