Number of the records: 1  

Promlčení a dobré mravy - aneb kdy už je námitka promlčení nemravná

 1. Main entry-name Elischer, David, (author)
  Title statementPromlčení a dobré mravy - aneb kdy už je námitka promlčení nemravná
  AnnotationPromlčení je složenou právní skutečností vedoucí - za splnění všech předpokladů - k oslabení práva (modifikuje se na naturální právo), resp. ztrátě nároku (žalovatelnosti), a je klasickým příkladem reflexe zásady vigilantibus iura scripta sunt (vedle přísnější prekluze a akviziční preskripce, tj. vydržení), přičemž soud k němu nepřihlíží (na rozdíl od prekluze) ex officio. Je právem (nikoli povinností) dlužníka tuto skutečnost namítnout a získat tím ochranu před neúměrně dlouho trvajícími právy svého věřitele. V důsledku existence dlouhotrvajících nenaplněných nároků by jinak dlužníci byli vystaveni trvalé hrozbě spočívající v možnosti uplatnění a vymáhání povinností věřitele. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 1. 1996, sp. zn. III. ÚS 309/95; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. I. ÚS 2216/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. I. ÚS 2364/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 2235/11.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 6, s. 7-11
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 309/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2216/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2364/11
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2235/11
  Promlčení
  Námitka promlčení
  Dobré mravy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1