Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Právo na doplňující informaci v regionálním tisku

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Právo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019
  AnnotationObjektivity a vyváženosti obsahu regionálního periodika by mělo být dosaženo uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a TiskZ ve znění účinném od 1. 11. 2013 kromě těchto požadavků na obsahové kvality celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro tyto účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) TiskZ. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 823/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 11, s. 417-418
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 823/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 453/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Tisková média
  Tiskový zákon
  Informace
  Doplňující informace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.