Number of the records: 1  

Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku

 1. Main entry-name Melzer, Filip, 1975- (author)
  Title statementAbsolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 ObčZ aneb po 90 letech opět na začátku : 2. část
  Another responsib. Tégl, Petr, 1977- (author)
  AnnotationUstanovení § 1044 občanského zákona navazuje na dosavadní legislativní vývoj, avšak jeho dikce je odlišná od předchozích úprav. Autoři vysvětlují, že tato změna dává dobrý smysl, neboť nová koncepce jednak uspokojivě řeší všechny relevantní praktické problémy, jednak potom nepůsobí takové negativní důsledky jako dřívější právní úpravy. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 4235/18.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 11, s. 381-391
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4235/18
  Vlastnické právo
  Ochrana vlastnictví
  Obligace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.