Number of the records: 1  

Formulace a konkretizace principů ukládání trestů

 1. Main entry-name Drápal, Jakub, (author)
  Title statementFormulace a konkretizace principů ukládání trestů : zahraniční přístupy a řešení vhodná pro český právní systém
  AnnotationAutor představuje jednotlivé nástroje, které jsou napříč světem přijímány pro zvýšení konzistence při ukládání trestů a pro zpřesnění principů ovládajících oblast ukládání trestů. Autor se konkrétně zabývá výhodami a nevýhodami akademické diskuze, zákonných ustanovení, jurisprudence dovozené z rozhodnutí soudů v konkrétních věcech, sjednocujícími stanovisky Nejvyššího soudu, poradami a neformálními doporučeními, informačními systémy, referenčními tresty (normálními tresty, výchozími body a předpokládanými tresty) komunikované různými způsoby (rozsudky s doporučeními, doporučeními pro státní zástupce jak navrhovat tresty či narativními nebo číselnými směrnicemi pro ukládání trestů), minimálními tresty a povinnými tresty. Dále představuje přístup truth-in-sentencing. V průběhu i v závěru článku je diskutováno, které nástroje nejvíce vyhovují českému právnímu řádu. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. II. ÚS 482/18.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 18, (2020), č. 6, s. 43-55
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/18
  Tresty
  Ukládání trestu
  Trestní sankce
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1