Number of the records: 1  

Vydání majetku bez hodnoty nebo majetku nepatrné hodnoty státu

 1. Main entry-name Fiala, Roman, 1965- (author)
  Title statementVydání majetku bez hodnoty nebo majetku nepatrné hodnoty státu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 8. 2020, sp. zn. 24 Cdo 785/2020
  AnnotationV situaci, kdy tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, nelze majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty pro jeho nesouhlas vydat a bylo by v zásadě namístě projednání pozůstalosti, lze uvážit, zda by náklady státu a náklady účastníků řízení vzniklé se zjišťováním dědiců a s vlastním projednáním pozůstalosti nebyly výrazně nepřiměřené hodnotě a charakteru zůstavitelem zanechaného majetku. Případný závěr o výrazném nepoměru mezi majetkem, který by měl být projednán, a finanční a časovou náročností dalšího řízení o pozůstalosti, může vést k aplikaci § 154 z. ř. s., přičemž tím, komu bude majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty vydán, může být i stát. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 550/18.
  In Ad Notam. - Roč. 26, (2020), č. 4, s. 26-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 550/18
  Dědictví
  Pozůstalost
  Řízení o pozůstalosti
  Zastavení řízení
  Stát
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.