Number of the records: 1  

Kontumační rozsudek - analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy

 1. Main entry-name Sedláček, Miroslav, (author)
  Title statementKontumační rozsudek - analýza, komparace a náměty ke koncepci budoucí úpravy
  AnnotationRozsudek pro zmeškání (kontumační rozsudek) je de lege lata upraven pouze pro zmeškání žalovaného u prvního jednání, které se ve věci konalo. V různých zemích je tento klasický institut civilního sporného procesu upravován dosti rozdílným způsobem, a také účel, jemuž má sloužit, je chápán odlišně. V tomto směru může být inspirativní a poučná právní úprava zejména vyspělých evropských zemí, přičemž prakticky vždy je založena na procesním zmeškání, resp. nedbalosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3143/15; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 428/04; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 3263/13; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2011, sp. zn. I. ÚS 329/08; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 49/10; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 428/04.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 10, s. 357-363
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3143/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 428/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3263/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 329/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 49/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 428/04
  Rozsudek pro zmeškání
  Kontumační rozsudek
  Civilní sporné řízení
  Judikatura - soudy ČR
  Německé právo
  Slovenské právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1