Number of the records: 1  

Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky

 1. Main entry-name Ščerba, Filip (author)
  Title statementZměny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky
  AnnotationNovelu trestněprávních předpisů provedenou zákonem č. 333/2020 Sb. lze v oblasti trestního práva zřejmě považovat za jednu z nejvýznamnějších za poslední roky. Autor se zaměřuje na důležité změny, které tato novela přinesla do hmotněprávní úpravy obsažené v trestním zákoníku. Novela výrazným způsobem ovlivnila právní úpravu ukládání trestů. Soudy nově budou muset při ukládání trestů přihlížet k tomu, že věc byla vyřízena s využitím institutu dohody o vině a trestu, prohlášení viny nebo označení podstatných skutečností za nesporné. Došlo ke zrušení možnosti přeměnit trest obecně prospěšných prací (při jeho nerespektování) na trest domácího vězení či peněžitý trest. Právě úprava peněžitého trestu doznala hned několika důležitých změn. Autor pak neopomíjí ani zvýšení hranic určujících jednotlivé kategorie majetkových škod, resp. majetkového prospěchu, přičemž se soustředí na praktickou a důležitou otázku týkající se nutnosti aplikace § 419 TrZ v trestních věcech pravomocně skončených před účinností novely č. 333/2020 Sb. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 19, (2020), č. 4, s. 187-193
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 46/18
  Trestní zákoník
  Novelizace
  Tresty
  Ukládání trestu
  Dohoda o vině a trestu
  Obecně prospěšné práce
  Domácí vězení
  Peněžitý trest
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.