Number of the records: 1  

Některé otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku

 1. Main entry-name Mocek, Ondřej, (author)
  Title statementNěkteré otázky důkazního břemene ve sporech o náhradu škody způsobené vadou výrobku
  AnnotationAutor podrobně popisuje a rozebírá vybrané otázky související s prokazováním vady výrobku (v závislosti na tom, o který druh vady se jedná), skutečnosti podstatné při dovozování příčinné souvislosti mezi relevantní škodou a vadou výrobku, a v závěru pak přibližuje některé specifické otázky související s domáháním se a prokazováním škodního nároku v takovýchto sporech. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 987/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 12, (2020), č. 4, s. 260-270
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 987/07
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1919/08
  Odpovědnost za vady
  Vadné výrobky
  Odpovědnost za škodu
  Náhrada škody
  Důkazní břemeno
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.