Number of the records: 1  

Judikatura

 1. Main entry-name Rabinská, Ivana (author)
  Title statementJudikatura : stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2018 k otázce, zda nepřítomnost obhájce obviněného, u něhož je dán důvod nutné obhajoby, v hlavním líčení odročeném jen za účelem vyhlášení rozsudku je podstatnou vadou řízení, pro kterou je třeba zrušit rozsudek napadený odvoláním podle § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř.
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2443/14; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 469/16.
  In Kriminalistika
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2443/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 469/16
  Nutná obhajoba
  Obhájce
  Hlavní líčení
  Rozhodnutí
  Odvolací řízení
  Zrušení rozhodnutí
  Právo na spravedlivý proces
  Opravné prostředky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.