Number of the records: 1  

Techniky soudní politiky a jejich načasování

 1. Main entry-name Šejvl, Michal, 1974- (author)
  Title statementTechniky soudní politiky a jejich načasování
  AnnotationAutor se pokouší vytvořit teoretický rámec soudní politiky vysokých soudů (apex courts). Soudní politikou se rozumí takové rozhodování, kdy se vysoké soudy stávají i "pozitivními zákonodárci", přičemž jejich rozhodování se řídí především strategickými důvody, nikoli čistě právními důvody. Autor proto popisuje různé techniky a strategie, které vysoké soudy mohou při tomto vytváření soudní politiky používat - např. technika "časované miny", technika stanovování nových doktrín za současného stanovení výjimek z ní apod. Tyto techniky typické pro právní diskurs se pak dají kombinovat s technikami využitelnými vysokými soudy z důvodu institucionálního uspořádání vztahů mezi nimi a ostatními aktéry, např. technikou konformní interpretace. Všechny tyto techniky však budou úspěšné pouze tehdy, když budou z dlouhodobého hlediska akceptovány ostatními aktéry, kdy především vztah vysokých soudů se zákonodárcem vede k využívání dalších technik, pomocí nichž se vysoký soud snaží "minimalizovat" své konflikty se zákonodárcem a zároveň podržet si své postavení "pozitivního zákonodárce". Druhá část článku pojednává zejména o načasování použití těchto technik. Všechny techniky i načasování jsou demonstrovány na příkladech z praxe ústavních soudů (zejména německého, italského, španělského, francouzského a českého), nejvyšších soudů (zejména nizozemského), nejvyšších správních tribunálů (zejména francouzské státní rady) a Soudního dvora EU, aby to podpořilo zobecnitelnost teoretického rámce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 24/07; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 1996, sp. zn. III. ÚS 189/95; nález Ústavního soudu ze dne 2. 7. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 2/97; nález Ústavního soudu ze dne 9. 9. 1999, sp. zn. IV. ÚS 202/99; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. I. ÚS 3438/11; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 17/13.
  In Právník. - Roč. 159, (2020), č. 4, s. 293-320
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 189/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 202/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3438/11
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 39/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/2000
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 17/13
  Politika
  Evropské soudnictví
  Ústavní soudnictví
  Soudní rozhodnutí
  Rozhodnutí soudu
  Rozhodování
  Tvorba práva
  Strategie
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.