Number of the records: 1  

Přezkum materiálního znaku přestupku (deliktu) ve správním soudnictví

 1. Title statementPřezkum materiálního znaku přestupku (deliktu) ve správním soudnictví : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2020, čj. 10 As 156/2018-110
  AnnotationTaké v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, kterým byl uložen správní trest za přestupek (jiný správní delikt), soud přezkoumává rozhodnutí v mezích žalobních bodů dle § 75 odst. 2 s. ř. s., uplatněných ve lhůtě pro podání žaloby (§ 71 odst. 2 s. ř. s.). Soud nepřihlíží k neuplatněným důvodům nezákonnosti napadeného rozhodnutí, včetně nenaplnění materiálního znaku přestupku (deliktu). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2009, sp. zn. II. ÚS 1416/07; nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 1169/07.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxxx-cxxxviii
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1416/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1169/07
  Žaloba
  Přestupky
  Správní delikty
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.