Number of the records: 1  

Církevní restituce. První pozemková reforma

 1. Title statementCírkevní restituce. První pozemková reforma : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1696/2018
  AnnotationPrávní předpisy týkající se provádění první pozemkové reformy neumožňovaly převod pozemků v knihovním vlastnictví státu, jež nepřevzal do držby, ani je nepřidělil, do vlastnictví původního vlastníka; pro převod vlastnického práva ze státu na původního vlastníka musely být splněny obecné podmínky nabývání vlastnického práva převodem podle § 423 a násl. obecného zákoníku občanského z roku 1811. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 1/95; nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 1999, sp. zn. I. ÚS 485/98; nález Ústavního soudu ze dne 14. 8. 2001, sp. zn. II. ÚS 386/99; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1998, sp. zn. IV. ÚS 87/97; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. I. ÚS 1325/09.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 3, s. 152-167
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 21/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 485/98
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 386/99
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 87/97
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1325/09
  Restituce
  Restituční nároky
  Pozemková reforma
  Vlastnictví pozemků
  Převod vlastnického práva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.