Number of the records: 1  

Oceňování a soudní řády

 1. Main entry-name Křístek, Lukáš, (author)
  Title statementOceňování a soudní řády
  AnnotationAutor se zabývá otázkou, zdali typ soudního řízení (civilní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní) má vliv na závěry znalce, respektive na postup znalce. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2010, sp. zn. III. ÚS 3221/09.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 3, s. 11-18
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3221/09
  Soudní znalci
  Oceňování
  Soudní řízení
  Právní zásady
  Civilní řízení
  Trestní řízení
  Soudní řízení správní
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1