Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2379/2019
  AnnotationNabýt vlastnické právo k nemovitosti od neoprávněného v poměrech občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ani podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není možné, jestliže převodce nebyl jako vlastník evidován v katastru nemovitostí, a to ani v případě, že nabyvatel jednal v dobré víře o jeho vlastnictví, vyvolané státním orgánem. S přihlédnutím k okolnostem věci může dobrou víru a oprávněnou držbu (nyní držbu poctivou) založit i to, že nabyvatel jednal v omylu o vlastnickém právu předchůdce - státu, který sám stát vyvolal. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 5, s. 185-186
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nemovitosti
  Nabytí od nevlastníka
  Nabytí vlastnictví od neoprávněného
  Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  Vlastnictví nemovitostí
  Omyl
  Katastr nemovitostí
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.