Number of the records: 1  

Přechodné ustanovení ObčZ k porušení předkupního práva spoluvlastníka

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementPřechodné ustanovení ObčZ k porušení předkupního práva spoluvlastníka : rozsudek NS z 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016
  AnnotationDošlo-li v průběhu plynutí jednoroční doby stanovené v § 3062 ObčZ k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka podle § 140 ObčZ 1964 a uplatnil-li u soudu dotčený spoluvlastník po právu příslušný nárok jemu plynoucí z dosavadní hmotněprávní úpravy, je nezbytné, aby soud o tomto nároku rozhodoval podle ObčZ 1964 v rozhodném znění; to neplatí, jestliže se dotčený spoluvlastník po 1. 1. 2015 domáhá určení spoluvlastnického práva k nemovitosti původního spoluvlastníka, neboť vzhledem k zániku zákonného předkupního spoluvlastnického práva k 1. 1. 2015 nemá již na podání takové žaloby naléhavý právní zájem podle § 80 OSŘ. V komentáři k rozsudku jsou uvedeny odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 3926/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. III. ÚS 4095/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 2430/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39-40
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3926/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 4095/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2430/18
  Spoluvlastnictví
  Předkupní právo
  Občanský zákoník
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.