Number of the records: 1  

Princíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky

 1. Main entry-name Lacko, Miloš (author)
  Title statementPrincíp zmluvnosti v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky
  AnnotationReforma důchodového systému SR uskutečněná v letech 2003 až 2005 zavedením principu smluvnosti výrazně změnila charakter sociálně pojišťovacích právních vztahů v důchodové oblasti. V právních vztazích starobního důchodového spoření a doplňkového důchodového spoření výrazně převažuje dispozitivnost nad veřejněprávní kogentností spojenou s principem garance, což jsou metody hmotněprávního vyjádření přístupu k právu na hmotné zabezpečení ve stáří a při ztrátě živitele. Tyto metody materiálního vyjádření uvedených sociálních skutečností jsou ohrožené výrazným zakotvením principu smluvnosti jako systémového prvku starobního důchodového spoření a doplňkového důchodového spoření. Autor poukazuje na negativní důsledky vyvolané zavedením tohoto principu bez jeho částečného vyvážení hodnotově opačným principem právní garance a solidarity, které nepřímo ohrožují materiální podstatu ústavního sociálního práva cíleně pokrývajícího uvedené sociální skutečnosti. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 38/95.
  In Právnické listy. - 2020, č. 1, s. 21-30
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/95
  Důchody
  Slovenské důchody
  Pojistné na důchodové spoření
  Důchodové systémy
  Důchodové pojištění
  Důchodové zabezpečení
  Slovenské právo
  Slovensko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1