Number of the records: 1  

První zásada soukromého práva

 1. Main entry-name Eliáš, Karel, 1955- (author)
  Title statementPrvní zásada soukromého práva
  AnnotationAutor se ve svém článku věnuje autonomii vůle. Rozebírá samotný pojem, podstatu autonomie a připojuje kauzistiku. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02; nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2011, sp. zn. II. ÚS 3381/10; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 1864/16; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06; nález Ústavního soudu ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 798/15; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 212/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2018, sp. zn. II. ÚS 294/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 3/2000; nález Ústavního soudu ze dne 3. 7. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 43/95; nález Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 26/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 40/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3381/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 669/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2078/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1864/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 798/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 212/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 294/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  Soukromé právo
  Právní zásady
  Autonomie vůle
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.