Number of the records: 1  

K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti)

 1. Main entry-name Malast, Jan (author)
  Title statementK vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti)
  AnnotationAutor se věnuje problematice zákonných podmínek vyvlastnění a jejich proměn na pozadí vývoje právní úpravy. Analyzuje podmínky vyplývající jak ze soukromoprávních, tak veřejnoprávních předpisů a podrobněji se zamýšlí zejména nad některými zákonnými požadavky nemajícími přímou oporu v ústavních předpisech. Zvláštní pozornost je při tom věnována zejména požadavku subsidiarity vyvlastnění, který je sice zdůrazňován jak teorií, tak dílčími právními úpravami, mezi ústavněprávními podmínkami vyvlastnění však výslovně uveden není. V textu jsou rozebrány některé otázky související se subsidiaritou zejména ve vztahu k institutu nezbytného přístupu k nemovitosti. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 1998, sp. zn. III. ÚS 86/98.
  In Právník. - Roč. 159, (2020), č. 2, s. 166-185
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 86/98
  Vlastnictví nemovitostí
  Vyvlastnění
  Vyvlastnění nemovitosti
  Princip subsidiarity
  Subsidiarita
  Nezbytná cesta
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1