Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 2.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS sp. zn. III. ÚS 2396/19, který se týká způsobu zjišťování názoru nezletilých účastníků v opatrovnickém řízení; dále o nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 2906/18 související s náležitým odůvodněním odlišného posouzení účelovosti ukončení podnikání rodiče povinného k výživě nezletilých dětí; nález ÚS sp. zn. II. ÚS 4247/18 týkající se nejlepšího zájmu dítěte, kterým je zpravidla péče a výchova ze strany obou rodičů; nález ÚS sp. zn. II. ÚS 2344/18 týkající se problematiky nejlepšího zájmu dítěte při rozhodování o pěstounské péči; nález ÚS sp. zn. II. ÚS 3573/18, podle kterého by obecné soudy v rámci rozhodování o uložení pokuty za nerealizovaný styk měly zjistit a zohlednit postoj nezletilého dítěte. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 2396/19; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. IV. ÚS 2906/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2019, sp. zn. II. ÚS 4247/18; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15; nález Ústavního soudu ze dne 31. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 2344/18; nález Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2016, sp. zn. II. ÚS 169/16; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. I. ÚS 3296/17; nález Ústavního soudu ze dne 29. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16; nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 1737/16; nález Ústavního soudu ze dne 7. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 2027/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 3573/18; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 3489/15; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13.
  In Rodinné listy. - Roč. 9, (2020), č. 2, s. 26-32
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2396/19
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2906/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4247/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2298/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2344/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 169/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3296/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1737/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2027/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3573/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3489/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3725/13
  Opatrovnické řízení
  Nezletilí
  Účastníci řízení
  Rodiče a děti
  Výživné
  Vyživovací povinnost
  Nejlepší zájem dítěte
  Péče o dítě
  Výchova
  Pěstounská péče
  Osoba příbuzná
  Příbuzenství
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.