Number of the records: 1  

Ukládání trestů v případě jejich kumulace

 1. Main entry-name Drápal, Jakub, (author)
  Title statementUkládání trestů v případě jejich kumulace : jak trestat pachatele, kteří spáchali další trestný čin předtím, než vykonali dříve uložené tresty
  AnnotationTrestní zákoník výslovně nepředjímá, že by se při ukládání trestů pachatelům, kteří spáchali další trestný čin předtím, než vykonali dříve uložené tresty, měly tyto tresty zohlednit. Autor se proto zabývá otázkou, zda a případně jak významně by soud měl mít možnost tyto tresty zohlednit. Na základě vztažení účelů trestů k této skupině pachtelů dochází k závěru, že je opodstatněné tyto tresty zohlednit jak z hlediska proporcionality a retribuce, tak i relativních účelů trestů. Skutečnost, že pachatel byl varován dřívějším odsouzením, a uložení trestu má hrát určitou roli, ale nikoli rozhodující, jelikož morální odsouzení trestem je pachateli primárně komunikováno až jeho výkonem. V návaznosti na to autor vznáší námět, zda je historické členění mnohosti trestné činnosti na souběh a recidivu dostatečné a zda by nebylo vhodné identifikovat třetí, mezi nimi se nácházející kategorii: kumulaci trestů. Důsledkem kumulace trestů je, že polovina českých vězňů vykonává několik trestů za sebou, což způsobuje, že čeští vězni vykonávají i tresty nepřiměřené trestné činnosti jimi spáchané. Na základě porovnání právních úprav všech evropských zemí, kdy polovina zemí umožňuje zohlednit dříve uložené dosud nevykonané tresty při ukládání trestů za nově spáchanou trestnou činnost, jsou navrženy principy, na základě kterých by mělo dojít ke změně trestního zákoníku. Část teoretické argumentace v textu je podobná argumentaci v nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. II. ÚS 4022/18, na jejímž vypracování se autor podílel jako asistent soudkyně zpravodajky.
  In Jurisprudence. - Roč. 29, (2020), č. 2, s. 1-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4022/18
  Trestná činnost
  Tresty
  Ukládání trestu
  Souběh trestných činů
  Recidiva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.