Number of the records: 1  

Ochrana a veřejné užívání ovzduší

 1. Main entry-name Mácha, Aleš, (author)
  Title statementOchrana a veřejné užívání ovzduší
  Another responsib. Vícha, Ondřej, 1976- (author)
  AnnotationOvzduší představuje jednu ze základních složek životního prostředí. Jeho příznivý stav je nezbytným předpokladem existence člověka (jakož i ostatních živých organismů) a realizace veškerých jeho činností. V rámci jeho činností dochází k užívání ovzduší mimo jiné vypouštěním škodlivých látek do ovzduší. Autoři si kladou za cíl zasadit užívání ovzduší spočívající ve vypouštění škodlivých látek do teoretického rámce veřejného užívání. Zabývají se primárně právní úpravou obsaženou v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3572/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 2/17; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17.
  In Správní právo. - Roč. 53, (2020), č. 2, s. 65-91
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 59/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3572/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/17
  Ochrana ovzduší
  Znečištění ovzduší
  Životní prostředí
  Právo na příznivé životní prostředí
  Ochrana životního prostředí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.