Number of the records: 1  

Požadavky na rozhodnutí NS o dovoláních

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPožadavky na rozhodnutí NS o dovoláních : nález ÚS z 30. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 1852/19
  AnnotationPři řešení právních otázek musejí soudy předložit vlastní argumentaci, kterou nelze zcela nahradit odkazem na názor vyslovený v odborné literatuře. Podobně odkaz na usnesení, kterými ÚS odmítá ústavní stížnosti pro zjevnou neopodstatněnost, mají pro účely výkladu podústavních předpisů obvykle jen podpůrný význam, neboť v nich ÚS zásadně neposuzuje věcnou správnost napadených rozhodnutí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. II. ÚS 1852/19.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 26, (2020), č. 1, s. 13
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1852/19
  Soudní rozhodnutí
  Odůvodnění
  Povinnost řádného odůvodnění
  Právní argumentace
  Dovolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.