Number of the records: 1  

Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb

 1. Main entry-name Brim, Luboš, (author)
  Title statementSoudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb.
  AnnotationTématem článku je osvobození od soudního poplatku za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb. Autor v textu provádí kritickou reflexi judikatury Ústavního soudu, ve které ÚS přijal názor, že i po účinnosti novely provedené zákonem č. 296/2017 Sb. zůstává podání odvolání v řízení o žalobách na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. návrhem nezpoplatněným, jelikož danou povinnost podle názoru ÚS zákonodárce zcela jasně, určitě a srozumitelně nevyjádřil. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1415/18; nález Ústavního soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3283/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. IV. ÚS 356/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2019, sp. zn. II. ÚS 2443/18; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 121/11; nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 3112/17.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 2, s. 61-65
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1415/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3283/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 356/18
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2443/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 121/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3112/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1060/18
  Soudní poplatky
  Osvobození od poplatků
  Výkon veřejné moci
  Náhrada škody
  Odvolání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.