Number of the records: 1  

Nezávislost, nestrannost a nepodjatost v rozhodčím řízení

  1. Main entry-name Fischerová, Eliška, (author)
    Title statementNezávislost, nestrannost a nepodjatost v rozhodčím řízení
    AnnotationRozhodčí řízení patří k tzv. alternativním způsobům rozhodování sporů, které se však oproti jiným alternativním způsobům odlišuje tím, že jeho výsledek, tj. rozhodčí nález představuje exekuční titul, který je vydáván rozhodci. V právní teorii je podstata rozhodčího řízení vymezována podle několika teorií, které rovněž determinují postavení rozhodců, kteří sehrávají v rozhodčím řízení rozhodující úlohu. Česká zákonná úprava zdůrazňuje požadavek na jejich nezávislost a nestrannost a současně upravuje podmínky pro vyloučení rozhodce. Autorka se ve svém článku zabývá porovnáním uvedených kategorií v řízení před soudem a v prostředí rozhodčího řízení s ohledem na aktuální judikaturní vývoj ve vztahu k faktorům, které mohou způsobit absenci nepodjatosti rozhodce při projednávání a rozhodování věci. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07; nález Ústavního soudu ze dne 16. 8. 2019, sp. zn. II. ÚS 1851/19; nález Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 722/05; nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2004, sp. zn. I. ÚS 370/04; nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. I. ÚS 1811/14.
    In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 1, s. 19-26
    Subj. Headings Ústavní soud 2020
    Judikatura ÚS
    Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02
    Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
    Nález Ústavního soudu II. ÚS 1851/19
    Nález Ústavního soudu I. ÚS 722/05
    Nález Ústavního soudu I. ÚS 370/04
    Nález Ústavního soudu I. ÚS 1811/14
    Rozhodčí řízení
    Rozhodčí nálezy
    Rozhodci
    Nezávislost rozhodce
    Nestrannost rozhodce
    Podjatost
    Form, Genre článek
    Signatura
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    article

    article

Number of the records: 1