Number of the records: 1  

Incidenční spory, vedlejší účastník

 1. Title statementIncidenční spory, vedlejší účastník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2019, sen. zn. 29 ICdo 65/2017
  AnnotationPřihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného přihlášeného věřitele. Ustanovení § 19 věty druhé insolvenčního zákona, podle něhož nabyvatel pohledávky vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky, se neuplatní u vedlejšího účastenství (§ 93 o. s. ř.). Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 718/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2012, sp. zn. II. ÚS 1589/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 1, s. 196-204
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 718/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1589/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/10
  Incidenční spory
  Vedlejší účastník
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.