Number of the records: 1  

Úvahy nad českým rodinným právem ve světle stého výročí tzv. manželské novely

 1. Main entry-name Králíčková, Zdeňka, 1968- (author)
  Title statementÚvahy nad českým rodinným právem ve světle stého výročí tzv. manželské novely
  AnnotationAutorka se ve svém článku věnuje vývoji manželského práva ve světle tzv. manželské novely přijaté před sto lety. Lze říci, že tento zákon z počátku 20. století představuje významný počin, který české rodinné právo ovlivnil na dlouhá léta. Byla nastolena svobodná volba civilní či církevní formy uzavření manželství, došlo k omezení překážek manželství a rozvod manželství se významně zjednodušil. Autorka si klade otázky, jaké jsou potřeby současné české společnosti a zda je na místě de lege ferenda zakotvit tzv. rozvod u notáře. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 3122/16; nález Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 3226/16.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 27, (2019), zvláštní číslo, s. 59-71
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3122/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3226/16
  Rodinné právo
  Manželské právo
  Vznik manželství
  Rozvod
  Vývoj práva
  Dějiny práva
  Občanský zákoník 2014
  Rok 1919
  Form, Genre elektronický článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLÚvahy nad českým rodinným právem ve světle stého výročí tzv. manželské novely (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.