Number of the records: 1  

Polistopadové budování právního státu a vývoj právního řádu

 1. Main entry-name Šámal, Pavel, 1953- (author)
  Title statementPolistopadové budování právního státu a vývoj právního řádu
  AnnotationAutor se ve svém textu zaměřuje v několika časově a tematicky vymezených okruzích na shrnutí nejvýznamnějších změn v organizaci české justice a právním řádu v období po listopadu 1989. Představuje státoprávně-politické a hodnotové polistopadové změny a jejich bezprostřední projevy v právním řádu. Následně se zaměřuje na zásadní změny v organizaci justice a související organizační předpisy. Závěrem uvádí další významné milníky v českém právním řádu zakončené úvahou nad současnou situací a možnými budoucími perspektivami. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 16/99.
  In Komorní listy. - Roč. 11, (2019), č. 4, s. 16-26
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/99
  Právní stát
  Právní řád
  Dějiny práva
  Právní vývoj
  Vývoj práva
  Soudnictví
  Rok 1989
  Sametová revoluce 1989
  Česko
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.