Number of the records: 1  

Přísedící a zásada zákonného soudce v českém právním řádu

 1. Main entry-name Lajsek, Vladimír, (author)
  Title statementPřísedící a zásada zákonného soudce v českém právním řádu
  AnnotationAutor objasňuje, zda vedle zásady zákonného zástupce existuje také požadavek na zákonného přísedícího, a dále jestli je tento princip v českém právním řádu případně dostatečně naplňován. Nejprve stručně rozebírá zásadu zákonného soudce. Následně řeší otázku přiřazování přísedících k projednávání jednotlivých věcí, kdy je poukazováno na nedostatečné mechanismy v rozvrzích práce některých soudů. Na jejich základě je totiž možné nejen přísedící nahodile vybírat, ale někdy také měnit. Autor analyzuje judikaturní rozhodnutí k otázkám zákonného přísedícího. Konkrétně se jedná o rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1542/2008, jenž se týká otázky vyřazení přísedících pro podjatost. Dále jde o nálezy Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2430/15 a ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 3383/14, jež se zabývají způsobem tvorby rozvrhů práce a výběru přísedících. Autor taktéž provádí přehledové komparativní srovnání zajištění zásady zákonného přísedícího v Rakousku a Německu. V závěru autor konstatuje, že zásada zákonného přísedícího v českém právním řádu není dostatečně naplňována, přičemž doporučuje změnu rozhodovací praxe soudů a dodržování zásad pro sestavování rozvrhů práce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 2430/15; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. II. ÚS 3383/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. III. ÚS 232/19; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. III. ÚS 230/96; nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2008, sp. zn. III. ÚS 2853/07; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2009, sp. zn. I. ÚS 1922/09; nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14; nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 1999, sp. zn. I. ÚS 476/97; nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 2769/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 307/03; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1998, sp. zn. III. ÚS 200/98; nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2001, sp. zn. III. ÚS 29/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2013, sp. zn. II. ÚS 1168/13; nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2011, sp. zn. II. ÚS 3213/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2337/14; nález Ústavního soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 2759/16; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. III. ÚS 1047/16.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 11, s. 1031-1045
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2430/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3383/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 232/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 230/96
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2853/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1922/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2766/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 476/97
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2769/15
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 307/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 200/98
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 29/01
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1168/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3213/10
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2337/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2759/16
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1047/16
  Zákonný soudce
  Právo na zákonného soudce
  Přísedící
  Právo na spravedlivý proces
  Rozvrh práce soudu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.