Number of the records: 1  

Veřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti

 1. Main entry-name Malý, Jan, (author)
  Title statementVeřejnost hlavního líčení jako záruka zákonnosti
  AnnotationAutor se zabývá deskripcí veřejnosti především hlavního líčení jako jedné ze záruk zákonnosti, přičemž definuje nejprve jednotlivé pojmy, poté vymezuje úpravy této záruky a omezení této záruky v ústavněprávní rovině a v rovině práva Evropské unie a poté na úrovni českého právního řádu, a to zejména z hlediska trestněprávního. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 573/02; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 45/04; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1945/08; nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 3007/09; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 8. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 28/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 2. 1999, sp. zn. II. ÚS 10/99.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 18, (2019), č. 11-12, s. 233-237
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 573/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1945/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/04
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 10/99
  Hlavní líčení
  Zásada veřejnosti
  Zákonnost
  Zachování zákonnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.