Number of the records: 1  

Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu a přiměřeného protiplnění v soudní praxi

 1. Main entry-name Černý, Tomáš, (author)
  Title statementÚvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu a přiměřeného protiplnění v soudní praxi
  AnnotationV soudních řízeních jsou často sporovány výše vypořádání mezi společníky v situaci, kdy jeden společník, ať už dobrovolně, či nikoliv, opouští společnost. V rámci soudních řízení je pak stranami předkládáno mnoho znaleckých posudků a odborných vyjádření, ve kterých je těžké se bez odborných znalostí v oblasti ekonomie orientovat. Autor se ve svém článku věnuje základní logice oceňování, zejména výběru metod ocenění, pro určení výše vypořádání odcházejícího společníka v rámci soudního řízení. Prezentuje svoji úvahu nad vhodností použití konkrétních metod pro jednotlivé případy vypořádání. Zaměřuje se zejména na vypořádací podíl v rámci ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným a bytovém družstvu a vypořádání v rámci squeeze-outu a sell-outu, dále také okrajově zmiňuje protiplnění při povinné nabídce převzetí a vypořádání v rámci převodu jmění na společníka. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 56/05.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 11, (2019), č. 11-12, s. 286-302
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05
  Vypořádací podíl
  Oceňování
  Oceňování majetku
  Společnosti s ručením omezeným
  Bytová družstva
  Squeeze-out
  Sell-out
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1