Number of the records: 1  

Vzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci a jiné způsoby, jak se s ním vypořádat

 1. Main entry-name Klimentová, Eliška, (author)
  Title statementVzdání se zákonného předkupního práva spoluvlastníků k nemovité věci a jiné způsoby, jak se s ním vypořádat
  AnnotationZnovuzavedení zákonného předkupního práva u podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí s sebou přináší mnohé aplikační nejasnosti. Autorka v textu uvádí některé alternativy, jak se s předkupním právem při prodeji vypořádat, poskytuje konkrétní a praktické rady a upozorňuje na některá rizika spojená s výkonem zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS 156/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 7-8, s. 38-41
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/05
  Nemovité věci
  Spoluvlastnictví
  Podíloví spoluvlastníci
  Předkupní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.