Number of the records: 1  

Kupní smlouva. Bezdůvodné obohacení. Vrácení plnění z neplatné kupní smlouvy

 1. Title statementKupní smlouva. Bezdůvodné obohacení. Vrácení plnění z neplatné kupní smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4032/2016
  AnnotationPřevedl-li kupující věc získanou na základě absolutně neplatné smlouvy o koupi nemovitosti na třetí osobu s účinky nabytí od neoprávněného, je podle § 451 a § 457 zák. č. 40/1964 Sb. povinen vydat druhé smluvní straně (prodávajícímu) peněžitou náhradu (§ 458 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.) ve výši obvyklé ceny převáděného objektu. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 743/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. III. ÚS 1995/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. I. ÚS 3870/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. IV. ÚS 956/09; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2010, sp. zn. IV. ÚS 170/08; nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2766/14.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 447-452
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 247/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 743/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1995/16
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3870/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 956/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 170/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2766/14
  Kupní smlouvy
  Bezdůvodné obohacení
  Vydání bezdůvodného obohacení
  Neplatnost smlouvy
  Koupě nemovitosti
  Převod věci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.