Number of the records: 1  

Femme fatale juristické akademie

 1. Title statementFemme fatale juristické akademie
  AnnotationText u příležitosti významného životního jubilea přibližuje život a profesní působení prof. JUDr. Ireny Pelikánové, DrSc. Mimo jiné jsou zmíněny dva nálezy Ústavního soudu (nález ze dne 30. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/06 a nález ze dne 3. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 1799/13), ve kterých je odkazováno na komentář obchodního zákoníku, jehož je prof. Pelikánová autorkou.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 7, s. 680-682
  Subj. Headings Pelikánová, Irena, 1949-
  Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1799/13
  Právničky
  Hospodářské právo
  Obchodní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1