Number of the records: 1  

Možnost odepřít poskytnutí služby zákazníkovi z důvodu politického názoru

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementMožnost odepřít poskytnutí služby zákazníkovi z důvodu politického názoru : nález ÚS ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18
  AnnotationPodnikatel může s ohledem na svůj politický názor a s ním spojenou svobodu projevu odepřít poskytnout zákazníkovi službu, pokud je 1. důvod omezení poskytování služby s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem racionální a není veden zavrženíhodnými pohnutkami, 2. podnikatel nevyužije žádný ze zákonem zakázaných či ústavně vymezených podezřelých diskriminačních důvodů, 3. povaha poskytované služby je taková, že zájemce o ni objektivně nemá problém najít si odpovídající alternativu, 4. zájmy potencionálního spotřebitele, které "jsou ve hře", nejsou existenciální, takže jejich neposkytnutím podnikatel nemůže nikoho zásadněji ohrozit. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 6, s. 188-191
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3212/18
  Spotřebitel
  Podnikatelé
  Podnikání
  Obchodní vztahy
  Politika
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1